Vad är det för skillnad på att vara vegan och att vara vegetarian?

Av MJ

Vegan eller vegetarian? Vad är skillnaden? Förutom personliga skillnader, varje individ är unik, så finns det några påtagliga skillnader i etik, diet och livsstil.

I detta inlägg reder vi ut vad skillnaderna är. Naturligtvis finns det även en rad likheter som tas upp.

Kan man se skillnad på strikt vegansk kost och strikt vegetariansk kost?

Etik

Man kan vara vegan respektive vegetarian baserat på en etisk övertygelse. I båda fallen vill man inte behöva döda för att få i sig föda. Veganer tar dock den etiska aspekten hårdare då de väljer bort alla produkter som har ett ursprung från djurvärlden. Bortsett från det vi äter kan det röra sig om ull, silke och skinn till kläder. Även om det inte behöver skada ett bisamhälle att ta deras honung väljer många veganer bort honung därför att det kommer från djurriket.

Enkelt uttryckt är det inte rätt att varken döda, skada eller stjäla från djur om man är vegan. En vegetarian nöjer sig med att inte döda eller skada djur för att få föda. En strikt vegetarian kan äta honung och äga en kudde som är stoppad med silke. Det kan inte en strikt vegan.

I båda fallen kan det i slutänden bli så att båda är beredda att döda för sin egen överlevnad. Om den enda födan som finns att tillgå är att döda ett djur för sin överlevnad ställs allt på sin spets och vissa veganer och vegetarianer skulle döda av det skälet.

Diet

En vegan äter bara sådant som kommer från växtriket. En vegetarian kan äta honung utan betänkligheter.

En vegan kan sägas vara en äkta vegetarian. Det finns nämligen vegetarian och de som äter vegetarisk kost med tillägg från djurriket. Typiska exempel är ägg och mjölkprodukter.

En vegetarian som äter vegetarisk kost och ägg kallas ovo-vegetarian.

En vegetarian som äter vegetarisk kost och mjölkprodukter heter lakto-vegetarian.

En vegetarian som äter vegetarisk plus ägg och mjölk heter lakto-ovo-vegetarian.

Så långt är det dieter som inte kräver att man tar ett annat djurs liv för att få föda. Det finns också varianter där man äter vegetariskt, d.v.s. växtbaserat, plus fisk eller fågel. Då har man behövt avliva djueret för att kunna äta det. Denna typ av diet är inte vegetarisk. Inte ens om man äter fisk eller fågel sällan.

Både en strikt vegan och en strik vegetarian upplever det svårt att laga mat i kärl där man tidigare har tillagat kötträtter. Det är också svårt att laga mat på en spis samtidigt som en kötträtt tillagas. Det är både en kombination av att man inte vill beblanda maten ens på molekylär nivå och känslan av att något dött finns i närheten av maten. Kötträtter luktar också på ett annat sätt vilket många veganer och vegetarianer har svårt för. När man väljer diet ställer kroppen om sig och man kan få starka aversioner till sådant som kommer från döda djur.

Hälsa

Det finns de som hävdar att vegetarisk kost är bättre än blandkost. Det finns också de som menar att vegansk kost är bättre än andra dieter. Det finns en sanning i detta.

Det som framför allt är nyttigt med vegansk och vegetarisk kost är att den är rik på antioxidanter. En blandkostare som får i sig mycket färsk frukt och grönt kan få del av samma hälsoeffekter. En vegan eller vegetarian som äter mycket processad mat, hel- och halvfabrikat, men samtidigt lite frukt och grönt får inte på samma sätt del av dessa hälsoeffekter.

Blandkost som innehåller rött kött har negativa hälsoeffekter. Att enbart avstå detta är positivt för hälsa. Det gäller då både veganer och vegetarianer.

Det som kan vara negativt för veganer och vegetarianer är olika bristproblem som brist på B12 som är svår att få i sig i växtbaserad kost. Då kan det behövas tillskott för att säkra att man inte får någon bristsjukdom. Vegetarianer som äter mjölprodukter och/eller ägg kan klara sig undan dessa brister då både mjölk och ägg innehåller B12.

Sammantaget finns det hälsofördelar med vegansk och vegetarisk kost. Det finns också vissa hälsorisker. Det gäller att veta vad man får i sig och vad man verkligen behöver. Ämesbrist kan ta ett bra tag att märka av. Symtomen kommer smygande. Det är dock svårt att säga att vegansk kost skulle vara bättre än vegetarisk kost. Eventuellt kollesterol i vegetarisk tilläggskost balanseras av att man får i sig B12.

Livsstil

Veganism är i första hand en livsstil. En rad val som man gör i livet hänger samman med valet att vara vegan. Det kan främst handla om vad man äter och vad man har på sig. Det handlar också om hur man argumenterar baserat på sin övertygelse.

Veganism, som livsstil, är inte synonymt med aktivism. Samtidigt finns det en rad aktivister bland veganer. De kämpar för djuerns rätt. De släpper fria djur som hålls i fångenskap under svåra förhållanden. De ägnar sig åt civil olydnad. Märk nu väl att detta gäller vissa veganer. Långt ifrån alla. I grunden handlar det dock om en etisk övertygelse som man kan ge utlopp för på lite olika sätt.

Sammanfattning

En vegan skiljer sig från en vegetarian när det gäller etik, diet och livsstil. Det är svårt att hävda att de skiljer sig åt i hälsoavseenden. Att vara vegan är ett mer genomgripande ställsningstagande i livet. Man är både noga med vad man äter och vad man har på sig. Man är som vegan uppmärksam på om det liv man lever på andra sätt kan få negativa konsekvenser för någon djurart. Det skulle till exempel bli ett problem att välja en kudde som är fylld med silke eftersom silke kommer från silkeslarven. Det skulle vara ett problem att dricka te med honung eftersom honungen kommer från bisamhället. Sådant som allmänheten inte tänker på har veganen koll på. Det är ett rätt omfattande ansvar men också något som veganen i regel brinner för. Problem kan dock uppstå när en vegan predikar sin övertygelse till icke troende eller utför aktivism som är på fel sida av lagen.

Kommentera gärna hur du ser på skilnaderna.

18 Jul 2021