Hår och hälsa

Av MJ

Hår är en känslig fråga. Många identifierar sig starkt med sitt hår. Då kan det bli svårt att må psykologiskt bra när hårkvalitén eller hårväxten förändras. Tennisspelaren Andre Agassi hade långt hår när han var som bäst på touren. När han började tappar hår tappade han också en del av sin identitet. Han valde att gå från långt hår till rakat huvud. Flera av mina långhåriga vänner har gjort detsamma. Är detta verkligen nödvändigt?

Hårbortfall och orsaker

Håravfall är ett utbrett fenomen. Framför allt för män. 50 procent av män vid 50 års ålder har problem med hårbortfall eller kala fläckar. 50 procent av kvinnor vid 65 års ålder har motsvarande problem. Det drabbar alltså män tidigare. Det händer att män redan vid 25 års ålder börjar få gles hårväxt eller kala fläckar.

Det sägs av vissa att gles hårväxt och kala fläckar är ärftligt. Andra menar att det handlar om det generella hälsotillståndet. Båda orsakerna kan vara möjliga var för sig och tillsammans. Åtgärderna beror dock på vilken huvudorsaken anses vara.

Nytt hår

Personer som har anlag för glest hår och kala fläckar får välja mellan att vara tunnhårig eller att få implantat, löshår eller liknande lösningar. Samtliga lösningar är idag av så hög kvalitet att det är svårt att se skillnad på hår och hår.

De bästa implantaten får nytt hår att växa ut. Det i sig är hoppfullt för många i medelåldern. Löshår kan vara av olika slag. De äldre varianterna är syntetiska och det känns. De vanligaste varianterna är äkta människohår som känns som hår och kan behandlas som vanligt hår. Numera finns det också hår som tillverkas av en 3D-printer som är av så hög kvalitet att det är svårt att varken se eller känna skillnad på äkta och tillverkat hår.

En sätt att få hår är att använda den så kallade FUE-metoden. FUE står för Follicular Unit Extraction som innebär att man flyttar hårsäckar från ett område där de finns till ett område där de saknas. Metoden har praktiserats sedan 2011. FUE hårtransplantation är med andra ord ett beprövat sätt att få håret tillbaka.

Näringsbrist och nedsatt funktion

Att förlora hår är helt naturligt. En person förlorar 50-100 hårstrån per dag utan att behöva göra något särskilt. Om man tvättar håret kan man förlora upp till 250 hårstrån. Det är när man förlorar mer än så eller när hårkvalitén försämras som man behöver vara uppmärksam på sitt generella hälsotillstånd.

Om du har problem med håret kan det bero på något av följande:

  • Ämnesomsättningsproblem
  • Järnbrist (eller andra mineraler)
  • B-vitaminer (inklusive biotin)
  • Proteinbrist
  • Vattenbrist (hår består delvis av vatten)
  • Obalans i tarmfloran (det är bakteriefloran i tarmarna som producerar biotin)
  • Cirkulationsproblem (hårbotten behöver bl.a. god syretillförsel)
  • Autoimmun sjukdom
  • Hormonförändringar

Vissa av ovan faktorer kan åtgärdas genom kost och motion. När det gäller ämnesomsättningsproblem och autoimmuna sjukdomar handlar det om ett mer omfattande hälsoproblem som ofta hänger samman med långvarig stress eller utmattningssyndrom. Hormonförändringar handlar vanligtvis om åldrande. Kan ev. åtgärdas eller är övergående.

Hår i relation till välbefinnande

Hårets välmående och personens välmående i relation till håret har diskuterats och skrivits om sedan många tusen år. Vi människor har länge försökt att ha ett välmående hår och har lika länge bekymrat oss över hårbortfall. Lösningar på problemen har därför provats i olika kulturer och under olika perioder. I slutänden handlar det om att håret hänger ihop med statusen i samhället, självbilden, och det egna välbefinnandet.

Det finns en hel del forskning på vad som bidrar till försämrad hårkvalitet och hårbortfall och hur det kan åtgärdas. Det finns också forskning på hur hårbortfall påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Däremot finns det inte så mycket forskning på om befintliga åtgärder förbättrar hälsa och välbefinnande. Mår vi bättre av att få håret tillbaka? Många vittnar om det men dessa exempel är mer anekdotiska. Handlar det kanske bara om fåfänga eller en oro för att åldras? Det skulle vara värdefullt att få veta hur det ligger till.

24 Feb 2020