Snabblån och kopplingen till ohälsa

Av MJ

Nyligen framträdde skådespelerskan Siw Carlsson i TV och berättade om sitt barnbarns självmord. Den avlidna kvinnan satt fast i spelmissbruk och enligt Carlsson låg mycket av problemet i lättheten att få SMS-lån och skuldsätta sig. SMS-lån och spelmissbruk är inte en bra kombination. Flera medier har skrivit om fallet, däribland Göteborgsposten, och detta har fått mig att vilja titta närmare på vad det finns för forskning kring relationen mellan snabblån och hälsa.

Snabblån påverkar arbetsinsatser

I en studie där enbart amerikansk militär ingick kunde forskarna se att de som hade tagit ett snabblån (SMS-lån) hade vissa problem jämfört med sina kollegor som inte hade liknande lån. Att arbeta inom det militära ställer vissa krav. De med SMS-lån presterade generellt sämre, klarade inte helt av arbetsuppgifterna och hade en högre tendens att sluta sina jobb. Man behöver ständigt vara under hög beredskap men denna kapacitet saknades bland personerna med lån.

I ett arbete där pressen är hög finns det också en stor risk att den som inte kan prestera utsätter sina kollegor för fara. Det samband forskarna kunde se var att de yngre och mindre erfarna hade större problem att hantera sin lånesituation vilket fick till följd att det påverkade arbetet. Därtill är det viktigt att klargöra att det inte fanns några uppenbara orsakssamband där SMS-lån leder till försämrad arbetsföråga. Det kan vara en underliggande faktor som ekonomisk osäkerhet i livet som skapar en brist på fokus. Ett lån är då bara ett försök att lösa en svår ekonomisk situation.

Kopplingar till emotionell och fysisk ohälsa

I en studie utförd i USA som specifikt tittade på kopplingen mellan snabblån och hälsa kunde de se ett flertal samband. Det handlar om både emotionell ohälsa och fysisk ohälsa. Inledningsvis kan man konstatera från denns studie, och andra studier, att snabblån är associerat med en försämrad allmänhälsa.

Emotionell ohälsa

Förekomsten av depression är något högre för personer med snabblån jämfört med personer utan. Denna skillnad är dock inte statistiskt signifikant. Ångest är mer vanligt och en tydligare indikator på emotionell ohälsa i samband med snabblån. Den starkaste kopplingen mellan emotionell hälsa och snabblån är förekomsten av sexuell ohälsa. Det kan handla om bristande sexlust eller svårigheter att ha sex, helt enkelt. Upplevelsen av stress är ganska oväntat en obetydlig faktor.

Fysisk ohälsa

Högt blodtryck är ett av de vanliga symtom som personer som tar snabblån har jämfört med personer som inte har sådana lån. Övervikt och ett stort midjemått är ett annat fysiskt problem. Det har också visat sig att människor med snabblån har högre nivåer av CPR som är ett mått på om man har pågående inflammationer i kroppen.

Övriga kopplingar till hälsa

I den aktuella studien tog de reda på vad pengarna från lånet skulle användas till. Den vanligaste kategorin var mat. Mer än hälften tog lån för att kunna köpa mat. Det i sig är ett hälsoproblem eftersom den som inte har råd med mat både lever under en enorm press och samtidigt inte får i sig nödvändiga näringsämnen.

Att låna till sitt boende var näst vanligast. Det fanns också mer direkta kopplingar till hälsa genom att vissa tog lån för att ha råd till mediciner eller för sina barns välmående. Naturligtvis fanns det fall där lånet skulle gå till privata köp eller till en semesterresa.

Sammantaget

Från den forskning som presenteras ovan finns det klara samband mellan hälsa och snabblån. De mest framträdande hälsofaktorerna är övevikt (med ett midjemått över det normala), höga inflammationsnivåer, sexuell ohälsa, ångest och svårigheter att prestera på en hög nivå på jobbet.

Det är ganska tydligt att det finns ett samband mellan ohälsa och snabblån. Däremot är det oklart om det är snabblån som orsakar ohälsa eller om ohälsan är ett grundproblem hos personer som ansöker om snabblån.

Slutsatsen, om man kan dra någon, är att personer med hälsoproblem ska vara återhållsamma med snabblån och att personer som tar snabblån ska vara vaksamma på sin hälsa.

13 Jul 2020