Qigong - en översikt

Av MG

Är du nyfiken på att få veta mer om vad Qigong är? Kanske vill du prova på att träna qigong. Detta inlägg ger en överblick av det du behöver veta för att komma vidare.

Qigong är en flera tusen år gammal och hälsobringande träningsmetod från Kina. Qi betyder energi och gong betyder arbete. När man tränar qigong kan man säga att man arbetar med sina energier.

Olika qigongformer

Det finns tre olika qigongformer: medicinsk qigong, religiös qigong och kungfu-qigong. Den vanligaste formen som tränas av flest utövare är den medicinska qigongen med sina långsamma och mjuka rörelser. Religiös qigong och kung-fu qigong bygger båda på medicinsk qigong. När människor pratar om qigong hänvisar de oftast till medicinsk qigong.  

Medicinsk qigong hjälper inte bara människor att övervinna sjukdomar som tex. reumatism och muskelstelhet. Den kan också förbättra funktionen hos olika organ i människokroppen genom att t.ex. stärka blodcirkulationen och därigenom stärka människans immunitet. Detta märker många som utövar qigong genom att de blir varmare i kroppen. Värmen i sin tur minskar smärtor och stelhet (cirkulationen ökar).

Syftet är att upprätthålla en normal energifunktionen i människokroppen. Detsamma gäller cirkulationen av blod och kroppsvätskor, som tex. lymfa. Qigong stärker utövarens energi och därmed stärks också organens funktioner i människokroppen. Detta gör det till en träningsform som är både förebyggande och behandlande.

Vad man kan behandla

Enligt teorin om traditionell kinesisk medicin beror de olika fysiologiska funktionerna i människokroppen huvudsakligen på den normala driften av olika organ i kroppen, liksom den normala cirkulationen av gas, blod och kroppsvätskor.

Några av våra vanligaste hälsoproblem är:

  • olika typer av allergier
  • skador i muskler, skelett och leder
  • värk
  • kvinnosjukdomar
  • matsmältningsrubbningar
  • övriga (som stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet, sömnproblem, depression, panikångest, högt blodtryck, cirkulationsproblem, diabetes, astma, tinnitus, fibromyalgi m.fl.).

Rörelserna inom medicinsk qigong är långsamma och andningen följer rörelsen som mestadels följer en viss meridian*.

Ett historiskt ursprung

För länge sedan (i gamla tider) fanns inte läkemedel i Kina. Man behandlade istället sjukdomar genom tex. en kombination av tränings- och andningsmetoder. Detta gjorde man inte enbart för att få smärtor i kroppen att försvinna utan även för att öka kroppens motståndskraft mot till exempel vind och kyla. Man kunde på så sätt hjälpa kroppen att återställa hälsa och förbygga sjukdomar.

Klimatet i Kina var både fuktigt och kallt och de människor som levde i denna miljö hade ofta problem med muskel- och ledvärk, stelhet, diverse hälsoproblem och symptom liknande dem som vi känner igen från reumatism idag.  

Människorna under denna period levde på att jord- och skogsbruk, fiske och övrigt som naturen gav. Deras liv och arbete var många gånger både hårt och tungt.

Stelhet och smärta i muskler tvingade människor att arbeta långsamt och ta många pauser. De upptäckte då att om de rörde sig långsamt lindrades deras smärta och värmen spreds som en ström i kroppen. De provade att göra olika sorters rörelser och behöll dem som visade sig vara effektiva. Serier av rörelser sattes samman och på så vis skapades qigong. Än idag utvecklas qigongen, nya rörelser och qigongformer kommer till.

En träningsform för alla

Qigong som träningssätt har en mängd olika fördelar. Den allra största är att alla kan träna. Ibland kan rörelser behöva anpassas efter utövaren men man tränar efter behov och med lite envishet blir de allra flesta bättre och kan då justera rörelserna igen så att rörelsen blir mer lik ursprungsrörelsen. För att kunna göra dessa justeringar är det viktigt att man lär sig qigong tillsammans med en duktig instruktör.

Den medicinska qigongens rörelser är långsamma flödande och ofta enkla att utföra. Qigong är lämpligt för människor i alla åldrar och inga förkunskaper krävs.

Att träna qigong kräver inte några dyra redskap, det enda man behöver är en liten plats att stå på och bekväma kläder som inte är åtsittande och som tillåter att man rör dig.

Vad man däremot behöver är en gnutta envishet. Man behöver vara ihärdig och ge sin träning tid. För att qigong ska ha effekt behöver man ge den en liten stund varje dag.

Resultaten smyger sig ofta omärkligt på. Det är när man börjar fundera på hur man mådde för ett par månader sedan som man inser vilken förändring som skett.
Många vittnar om att de inte känner av så mycket när de börjar träna men om de slutar kommer symptomen tillbaka. Qigong kräver alltså att man lägger ner lite arbete på sin träning men det är värt det.

När man tränar qigong står man vanligtvis upp och övar men det går också att ändra rörelserna så att man kan utföra dem efter vad kroppen klarar av. Det går att utföra qigong både sittande och liggande.

Kurser i Qigong

Ska man gå en qigongkurs så rekommenderar vi att man noggrant väljer den man tränar hos. Antingen går man till qigongmästaren själv (om det är möjligt) eller till någon av hens elever. Vi kan varmt rekommendera Qigong Grand Master Puguang Liu.

Puguang har många olika qigongkurser, tai chi-kurser och kinesisk medicin. Det finns kurser på olika nivåer och han rekommenderar alla att gå grundkursen (qigongkurs etapp 1).

Puguang är qigong grand master, utbildad i Kina, med ett mycket gott rykte.
Han ger, utöver utbildningar, behandlingar mot många sjukdomstillstånd som sjukvården har svårt att behandla.

 

* Meridian: Det är en typ av kunskap om den mänskliga energicirkulationsvägen som har sitt ursprung i det forntida Kina. Det består av 20 huvudlinjer i ett tätt nätverk över hela kroppen. Huvudlinjen garanterar kroppens inre organ och kroppens och kroppens organ. Kontakt, kontakt med olika delar av kroppen och hela kroppens nätverk, se till att gasen, blodet, kroppsvätskan kan nå alla små platser, för att säkerställa den normala driften av mikrocirkulationen i kroppen, vilket säkerställer normal drift av kroppens ämnesomsättning och ett friskt liv.

 

19 Dec 2019