Socialt klimat och ohälsa på jobbet

På vissa arbetsplatser verkar det vara svårt att få en chef att stanna kvar längre än ett år. Jag får beskrivet för mig relativt ofta numera från anställda, både inom privata sektorn och offentliga sektorn, att chefen de har nu inte har tid för de anställda för att hen ska städa upp efter den förra chefen, som ställde till oreda och sedan gick in i väggen eller slutade av andra skäl. Både nuläget och det tidigare läget gör det svårt för de anställda att uppleva goda arbetsförhållanden.

Företag som är specialiserade på att göra medarbetarundersökningar ser då och då att en avdelning eller en organisation har svagt socialt klimat och att många anställda ligger i riskzonen till att bli utbrända. Orsaken är nästan alltid ett svagt och destruktivt ledarskap.

Hertzbergs tvåfaktorteori

En teori som kan kasta ljus på vad problemet med ledarskapet består av kallas tvåfaktorteorin. Den har skapats av psykologen och företagsforskaren Frederick Hertzberg. Teorin bygger på två delar som motiverar och håller de anställda vid gott mod.

Den första delen består av faktorer som är grundfaktorer som måste vara uppfyllda för att de anställda ska trivas och kunna utföra sitt arbete. Den andra delen består av faktorer som ger den anställda extra motivation. Motivationsfaktorerna får låg inverkan om grundfaktorerna brister.

Grundläggande faktorer som brister vid svagt eller obefintligt ledarskap är mellanmänskliga relationer, arbetsförhållanden (fysiska och sociala) samt ledning. En faktor som sedan bygger på dessa är erkännande.

De företag som har hög omsättning på chefer kan inte erbjuda de grundläggande behoven och inte heller att ge de anställda erkännande. Därför mår de anställda ganska dåligt och vissa riskerar att få långsiktiga hälsoproblem.

En ny ledare som kommer in i organisationen och missar de grundläggande faktorerna får svårt att rätta till det svaga sociala klimatet. De anställda kommer att fortsätta att må dåligt och prestationen blir därefter.

Interimslösningar

Det är inte bara organisationen som har hög omsättning på chefer som behöver hjälp utan även organisationer som har haft en engagerad chef under en längre tid som har gett för mycket och tagit slut. Då behöver styrelsen eller ledningen tänka till hur de ska gå vidare. Ska de fortsätta att få ett svagt socialt klimat och låg prestation eller ska de satsa på en långsiktig lösning?

Ett steg i denna lösning är ibland en interimschef. Det är en chef som kommer in under en övergångsperiod. Det finns byråer, som Brightmill, som är specialiserade på att handplocka personer som kan gå in och täcka upp när ledarskapet har varit svagt. En duktig interimschef vet att det är de grundläggande faktorerna som behöver lösas först.

Efter sex till 18 månader har rekryteringen till en ordinarie chef blivit klar och interimschefen kan lämna över. Om allt har gått väl mår organisationen bättre än när interimschefen steg in. Det finns naturligtvis inga garantier eftersom allt hänger på vad styrelsen vill och hur organisationen mår.

Arbetsrelaterad hälsa

En av de främsta skälen till att människor mår dåligt är hur de trivs på jobbet. En av de viktigaste faktorerna i sin tur som gör att de anställda trivs på sin arbetsplats är närmaste chefen. Vi kan alltså inte underskatta arbetsplatsens och ledarens inverkan på människors hälsa.

Många känner att de inte kan lämna sin arbetsplats trots att det är främsta orsaken till att de mår dåligt. Det beror på att de är ekonomiskt beroende av sin nuvarande anställning och arbetsmarknaden ser inte ljus ut för att byta jobb. Det kan späda på ohälsan eftersom individen inte känner att den har något val.

Ledarens ansvar

Ansvaret för medarbetares hälsa väger tungt på de som leder och anställer. Man ska tänka sig noga för om man tänker att ledningsuppdrag är bra för karriären. Om man inte lyckas med sitt uppdrag kan man göra mycket skada både för organisationen som helhet och de enskilda anställda. Problemet är att många har större tilltro till sin egen förmåga än vad de faktiskt mäktar med. Vi behöver fler ledare med god självkännedom.

Du som anser att medarbetarna är en organisations viktigaste resurs, se till att ta hand om den resurser. Du som ännu inte har kommit till denna insikt behöver tänka om.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter från hur det sociala klimatet har påverkat de anställdas hälsa.

27 Jan 2020