Covid-19 och D-vitaminer

Av MJ

Handeln har märkt en ökning i försäljningen av D-vitaminer. Toppen på försäljningen antas ha en koppling till ett flertal artiklar som påvisar ett samband mellan D-vitamin och Covid-19.

Som en följd av detta skriver svt.se idag att det finns en risk för överdosering och att det kan medföra livsfara.

Slutsatsen kan tyckas förhastad. Att dra slutsatsen att den ökade försäljningen av D-vitamin skulle handla om någon form av självmedicinering för att behandla eller förhindra Covid-19 är väldigt snäv. Därför motiverar det inte att gå ut med en alarmistisk varning.

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett fettlösligt ämne som är nödvändigt för att kroppen ska kunna ta upp mineraler som kalcium och magnesium. Det rör sig egentligen inte om ett vitamin utan fem varianter av D-vitamin.

Kroppen kan inte bilda aktivt D-vitamin utan behöver exponeras av solljus för att så ska ske. Det är dock i levern eller njurarna som den slutliga formen av vitaminet sker med hjälp av ett enzym. I egentlig mening är D-vitamin inte ett vitamin utan ett hormon.

Föda innehåller naturligt väldigt lite D-vitamin. Det är särskilt fet mat som kan innehålla vissa mängder. Därför är det lämpligt med tillskott under vinterhalvåret i de delar av världen där det är färre soltimmar.

Brist på D-vitamin har kända effekter som benskörhet och svårigheter att bekämpa virusinfektioner.

Benskörheten beror på att kalcium inte kristaliseras så att skelettet blir hårt. Det blir istället mjukt vilket gör att benet lätt blir utsatt för skador.

Vitamin D har en viktig funktion när det gäller att aktivera en del av immunförsvaret. Brist på D-vitamin kan därför betyda att immunförsvaret inte fungerar optimalt och det i sin tur kan göra att sjukdomsförloppet försvåras. Detta är känt från en rad virusinfektioner.

D-vitaminerna bidrar till ett flertal andra viktiga funktioner i kroppen och brist på D-vitamin försämrar därför dessa funktioner.

Vilken är kopplingen mellan D-vitamin och Covid-19?

Det har upptäckts några intressanta samband mellan D-vitaminbrist och Covid-19.

1. Brist på D-vitamin har samma effekt på immunförsvaret vid Covid-19 som vid andra virusinfektoner. Brist ökar risken för infektion och det försvårar förloppet. Alltså kan personer med D-vitaminbrist få en svårare form av Covid-19 än personer som inte har D-vitamin.

2. Vi behöver exponeras för direkt solljus (inte genom ett fönster) för att få en normal produktion av D-vitamin. När vi är innomhus mycket minskar produktionen och risk för brist ökar. Just nu är många inne mycket på grund av restriktioner eller för att de är sjuka. Alltså har de en lägre produktion och risk för ämnesbrist.

3. Människor med mörk hud är rustade för att vara ute i stark och långvarig solexponering. Deras D-vitaminproduktion blir minkad när de är i regioner där det är mindre soljljus och får ännu mer påtagliga problem om de förväntas hålla sig inomhus. Människor med mörk hud har varit överrepresenterade i flera europeiska länder bland dem som har blivit svårt sjuka eller avlidit. Förklaringen kan vara d-vitaminbrist. De studier som har genomförts har kontrollerat för socioekonomiska faktorer.

Covid-19 är en ny sjukdom och studierna som har genomförts är få. Det man vet om immunförsvaret och D-vitaminer bör dock ha en generell inverkan även här.

Vad bör man göra?

Först ska man inte självmedicinera sig med D-vitamin om man misstänker att man har Covid-19. Särskilt inte om man får i sig den mängd man behöver eller är ute regelbundet. Mer är inte bättre.

Om man har varit ute lite under våren är ett tillskott enligt doseringsanvisningar rimligt.

Om man har mörk hud är tillskott enligt doseringsanvisningar rimligt.

Att ha D-vitaminbrist är inte önskvärt oavsett om det råder en coronapandemi eller ej. Se därför till att äta d-vitaminrik mat och ta tillskott om så behövs.

En normal nivå av D-vitamin i kroppen är bra för flera livsuppehållande funktioner. En för hög nivå är giftigt. Därför ska man inte överdosera.

SVTs slutsats att den ökade handeln av D-vitamin gäller överdosering vid försök till självmedicinering är förhastad och överdriven. Mängder av människor är inne mycket mer än de brukar, särskild folk i stadsmiljöer där det är svårare att ta en promenad, till följd av restriktioner och sjukdom. Det är därför rimligt att ta tillskott för att uppnå normala D-vitaminnivåer. Motsatsen, d.v.s. att inte ta tillskott och riskera vitaminbrist, kan vara mycket mer skadligt.

Jag vädjar om lite mindre alarm och lite mer förnuft.

15 May 2020