Stillasittande på jobbet

Av MJ

Våra arbeten ser väldigt olika ut när det gäller rörelse och stillasittande. En forskargrupp där forskare från Högskolan i Gävle ingår har tittat närmar på hur mycket vi sitter och vilka yrkesgrupper som ligger sämst till.

Resultatet från studien togs nyligen upp i en artikel på DN. Se mer på denna länk om hur mycket vi sitter på jobbet.

Mätmetoder

För att kunna utföra sin studie som involverade flera hundra deltagare behövde forskarna ett bra mätinstrument. Numera har det utvecklats tåliga, och inte alltför dyra, rörelsemätare som man bär med sig på kroppen. Dessa har man på sig hela dagen. De kan registrera hur mycket man sitter still och hur mycket man rör på sig.

Många tidigare studier, t.ex. sådana som genomförs av SCB, baseras på självrapportering i enkäter. Det är många gångar man skriver att man rör på sig mer än man gör och lika många gånger som man tror att man sitter mer än man gör. Självskattningar är med andra ord inte så pålitliga.

Med det nya och mer pålitliga sättet att mäta rörelse och stillasittande får man säkra data att basera sitt resultat på.

Yrkesgrupper som sitter mest respektive minst

De yrkesgrupper som sitter mest på jobbet är busschaufförer som sitter 8-9 timmar per dag. Därefter kommer kontorspersonal som sitter 5-6 timmar per dag, lastbilschafförer som sitter ca 5 timmar per dag och maskinförare som sitter 4-5 timmar per dag.

De yrkesgrupper i studien som sitter minst är sophämtare med 2 timmar per dag, städare som sitter 2-3 timmar per dag och byggnadsarbetare som sitter ca 3 timmar per dag.

Samma rörelsemönster på fritiden som på jobbet

Eftersom alla som deltog i studien hade rörelsemätare på sig hela dagen kunde forskarna få med rörelse respektive sittande även utanför arbetstid. Det visar sig att hur mycket man rör sig mer är på en personlig nivå och en livsstil. De som rör sig mycket på jobbet rör sig mycket på fritiden och i hemmet. De som rör sig lite på jobbet rör sig också lite hemma och i fritidsaktiviteter.

Personlighet och rörelse

Det är känt från helt andra studier att personlighet har med aktivitetsmönster att göra. Extroverta individer har ett behov av att vara fysiskt aktiva vilket får dem att röra sig relativt mycket. Introverta har inget större aktiveringsbehov vilket gör att de sitter relativt mycket.

Kanske kan det vara så att personlighetsdrag påverkar vilka yrken vi väljer och där väger in hur mycket man förväntas röra på sig.

Olika mönster är bättre än ensidiga

Det tas ofta upp att man ska röra på sig ett antal minuter per dag och gärna få förhöjd puls några timmar i veckan. Rörelse antas därför vara bra för hälsan. Stillasittande antas vara dåligt för hälsan.

Forskarna klargör att stillasittande under lång tid vid enstaka tillfällen inte är ett hälsoproblem. Stillasittande under lång tid återkommande ökar risken för hälsoproblem.

Även om det är illa att sitta för länge är det inte nödvändigtvis bättre att stå eller gå för mycket. De som sitter får vila. De som står och går får inte vila. Vila är lika viktigt som rörelse.

Det bästa alternativet är att omväxlande sitta, stå och gå. I ett tidigare inlägg om motion på jobbet presenterade jag några sätt att aktivera sig. Ta en titt och försök hitta ett sätt att balansera sittande med mer aktivering.

20 Oct 2019