Tillit och hälsa

Av MJ

I föregående inlägg skrev jag om olika faktorer som ligger bakom hälsa och välbefinnande. En av faktorerna som inte kom med i det inlägget men som har viss betydelse är tillit. Tillit är ett fenomen som man kan studera på olika nivåer. De vanligaste är på individnivå och på samhällsnivå.

Individer med generellt låg tillit väljer att vara misstänksamma mot andra tills de har goda skäl att omvärdera individens avsikter. De väljer att vara misstänksamma mot företag, myndigheter och samhälleliga system. Nu visar det sig att människor med låg generell tillit mår något sämre än människor med hög generell tillit. Tillit är alltså en faktor för god hälsa och välbefinnande.

Att leva med bristande tillit innebär att man har svårt att lita på att personer och system gör det de säger att de ska göra. Detta gäller oavsett om det handlar om hur samhället kontrollerar oss eller när det handlar om nöjen.

Samhället kontrollerar oss genom lagar och polisen ser till att vi följer lagarna. Individer med låg tillit till samhället förväntar sig då att polisen ska vara korrupt och/eller kommer att anklaga individen för att bryta mot lagen fast hen inte har gjort det.

En person med låg tillit när det gäller nöjen kan få för sig att ett casino, när det var ett tag sedan personen vann något, har manipulerat systemet så att personen inte vinner mer.

I grunden ska alla kunna lita på att vi är lika inför lagen och att det går att lita på ett casino. Personer med låg tillit är de som kommer att ifrågasätta mest och det är också de som kommer att må sämst.

De som har hög tillit är initialt positiva och ändrar uppfattning först när något tyder på att lögner och bedrägerier faktiskt har förekommit. Det handlar inte om godtrogna personer utan människor som tar sig tid att kolla på vilka grunder omgivningen är säker. De undersöker de system som är till för människors bästa och säkerhet. Det är mer hälsosamt att utgå ifrån att de system som har skapats för att människor ska känna sig trygga fungerar. Det är först när det finns anledning att tro att de inte fungerar som man får omvärdera.

Det är därför det finns starka regleringar för hur poliser får agera så att enskilda individer inte blir behandlade på ett godtyckligt sätt. Det är också därför casinon har starka regleringar, kontroller och certifieringar så att fusk inte ska kunna förekomma.

På en samhällelig nivå kan man se att folket i ett land kan skilja sig från folket i ett annat land. Vi som lever i de skandinaviska länderna har generellt högre tillit till våra medmänniskor och till de samhälleliga systemen än vad människor i Östeuropa har.

De länder som tidigare ingick i Jugoslavien är något av vår motsats. De har låg tillit till sina medmänniskor och till de samhälleliga systemen. De väntar sig å ena sidan att myndigheter ska vara korrupta men framför allt att systemen är godtyckliga. Det vill säga att lagan kan följas ibland men inte vid andra tillfällen. När lagen följs eller inte följs går inte att förutse.

Det är naturligtvis jobbigt att leva i ett samhälle där man inte kan förutse hur andra ska agera vilket gör att man mår dåligt och hälsan är generellt sämre än i länder där man har förtroende för sina myndigheter och känner att man kommer att bli lika behandlad oavsett vad man har gjort, vilken hudfärg man har och vilken tjänsteman man träffar. Som en följd av detta mår befolkningen i de skandinaviska länderna något bättre.

Sammantaget finns det forskning som stöder att de som känner tillit mår bättre än de som inte känner tillit. Detta kan man se på både individuell nivå och på nationell nivå. Om du är misstänksam av dig skulle du kunna må bättre av att börja lita på din omgivning. Det är klart att det alltid finns enstaka människor som inte går att lita på men det är bättre att identifiera dessa än att utgå ifrån att alla är potentiella rötägg.

Utgå ifrån att människor är goda tills motsatsen är bevisad.

29 Nov 2019