Vad är biotyper och hur trovärdiga är de?

Av MJ

Har du hört talas om eller läst om biotyper? Om du har det antar jag att du, eller den du har hört det från, har läst om det på engelska eftersom det knappt finns något skrivet på svenska. I detta inlägg ska jag beskriva vad biotyper är och hur man kan förhålla sig till dem. Biotyper har presenterats av en grupp forskare, särskilt en vid namn Laura Power, men det betyder inte nödvändigtvis att allt är baserat på forskning som vi alla kan ta till oss. Läs ändå och fundera på om det kan vara av intresse för dig.

Vad är en biotyp?

En biotyp baseras på ett hormonsystem, som utgår ifrån en hormonkörtel, och finns i alla människors kropp. Förutom de grundläggande funktioner som hormon har i kroppen är en biotyp en evolutionär anpassning. Vi är skapade för att vara olika eftersom mångfald bättre gör att våra gener förs vidare även när livsförutsättningarna drastiskt förändras.

Om det plötsligt blir hungersnöd klarar sig de personer vars hormonsystem har gjort att de har gott om energireserver. Långvarig stress kan göra att många tappar sexlusten men för att arten ska leva vidare behöver sexlusten vara starkare hos vissa än andra för att vi ska fortplanta oss. När det blir svårt för en grupp att utvecklas är det bra att vissa har en starkare kreativ tendens så att avgörande problem kan lösas. När bakterier eller virus hotar att utrota gruppen finns det några som har ett starkare immunförsvar tack vara en särskilt biotyp. Alla dessa tendenser drivs av något av de flera hormonsystem som vi alla har.

Enligt upphovspersonerna finns det åtta biotyper. Dessa drivs av ett hormonsystem var. Varje enskild individ har vanligtvis en eller två biotyper som dominerar. Dessa dominerande biotyper färgar starkt vem man är som person och understryker vilka styrkor man har. Något eller några biotyper är nästan helt utsläckte. Dessa visar en svaghet hos personen eftersom hormonsystemet är dämpat. Däremellan finns det några biotyper som fungerar som stöd och till viss del påverkar vem man är. Dessa biotyper är varken starka eller svaga utan stödjande.

Enligt Laura Power och hennes kollegor har varje biotyp en inverkan på kroppens fysiska form, på våra emotioner, på hur vi fungerar socialt och på vår kognition. Det handlar främst om utseende och beteende men man kan läsa på vissa platser att biotyper också påverkar personlighet.

Åtta biotyper

Här presenteras de åtta biotyperna kortfattat. Den första biotypen delas i två eftersom den drivs av vissa könshormon, i kombination, för män och vissa könshormon för kvinnor. Varje enskild invid har därför sju biotyper i sin profil.

Gonadtyp - könshormon

Gonad står för könskörtlar och producerar de könshormon som driver vår sexualitet och reproduktion. I kvinnan är det äggstockarna som producerar östrogen och progesteron som är de huvudsakligan könshormonen för kvinnor. I mannen är det testiklarna som producerar testosteron som är det huvudsakliga könshormonet hos män.

Kvinnlig gonadtyp

Kroppsfiguren är antingen timglasformad eller stora bröst med platt rumpa eller medelstora bröst och breda höfter. Denna biotyp kommer tidigt in i puberteten.

Känslomässigt har denna biotyp lätt för att slappna av men har en hög sexdrift.

Socialt är denna typ varm och vill delta i gruppaktiviteter, romantiska aktiviteter och sexaktiviteter. Hon uppträder feminint, spelar på sin sexualitet och flörtar.

Kognitivt har denna biotyp social intelligens som används för sexualla syften. Har fokus på relationer och könsroller. Tänker mycket kring och har åsikter om sex, barn och reproduktion.

Manlig gonadtyp

Kroppsfiguren hos dessa män utgår ifrån en rund bred bröstkorg (eng. barrel chest). Det är vanligt med tjock behåring över stora delar av kroppen. Kommer tidigt in i puberteten och blir tidigt tunnhårig.

Emotionellt är denna typ lugn under stress och har lätt att koppla av. Annars utmärks denna typ av hög sexdrift.

Socialt är dessa män intresserade av gruppaktiviteter och sexrelaterade aktiviteter. De uppvisar maskulinitet, drar grova skämt och är flörtiga. Uppfattas som varma och sexuella.

Kognitivt har denna biotyp social intelligens som används för sexualla syften. Har fokus på relationer och könsroller. Tänker mycket kring och har åsikter om sex.

Hur de hanterar stress

Under långvarig stress har denna biotyp problem med att vikten går upp och ned ganska mycket. Kroppen samlar på sig vatten. Får finnar på skinkorna. Kan få problem med organ som är associerade med sexualitet och sexorganen. Kvinnor kan t.ex. få systor i bröst och underliv. Män får problem med prostatan och ökad flint.

Sådant som stärker denna biotyp

Måttlig motion och helst utomhusaktiviteter. Behöver B-vitaminer (hela komplexet), kalium och järn.

Pancreastyp - ämnesomsättningshormon

Pankreas är bukspottkörteln som är involverad i ämnesomsättningen. Det handlar främst om hormon som insulin, glukagon, somatostatin, letin. Alla dessa ämne påverkar blodsockernivåerna och lagringen av energi.

Kroppsligt är denna biotyp överviktig sedan tidig ålder eller medelviktig vid hög nivå av motion. Ansiktet är runt till formen.

Emotionellt är denna typ glad och uppmuntrande med andra eller lågmäld, nedstämd och hungrig. Drivs av att få mat i sig.

Socialt tycker denna biotyp om att ordna festligheter eller middagar. Underhållning och mat är i fokus.

Kognitivt har denna typ en överlevnadsintelligens. Kan lösa en rad problem som handlar om att tillgodose behov för sig själv och andra.

Hur de hanterar stress

Vid långvarig stress kan personer med mycket av denna biotyp bli allvarligt överviktig, utveckla diabetes, få högt blodtryck och hjärtproblem.

Kan fastna i en cykel av att äta lite och att sedan äta för mycket vilket slutligen leder till viktuppgång.

Sådant som stärker denna biotyp

Dessa personer behöver måttlig motion. Vid ökad motion minskar vikten. Ett tillskott av B-vitaminer, spårämnen, krom och glutamin (vid hög stress eller sjukdom) behövs.

Adrenaltyp - stresshormon

Det centrala organet för denna biotyp är binjurarna som är inblandade i produktionen av bl.a. adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa ämnen har det gemensamt att de aktiverar hjärtat och musklerna.

Kroppsligt är denna biotyp stark och atletisk. Musklerna är slimmade och ganska hårda även vid avslappnat tillstånd (gäller främst män).

Emotionell har denna typ en stadig energi med en ungdomlig och samtidigt lugn utstrålning. Kan blixtra till och visa stark ilska under korta stunder.

Socialt är denna typ ganska tävlingsinriktad. Ser livet som en arena för att testa förmågor. Tycker om sport, resor och fysisk aktivitet.

Kognitivt har denna biotyp en fysisk/kroppslig intelligens. Har god hand med verktyg. Tycker om utmaningar och att överkomma hinder. Är bra på att visualisera och bygga saker.

Hur de hanterar stress

Vid långvarig stress får personer med denna biotyp högt blodtryck, hjärtproblem, tungmetallsförgiftning, problem med risktagande på jobbet och på fritiden. Kan känna sig frisk och stark under många år men går sedan plötsligt in i väggen.

Sådant som stärker denna biotyp

Denna biotyp behöver måttlig till hård motion. Kan behöva tillskott av elektrolyter, C-vitamin, vitamin B5 och magnesium.

Thymustyp - immunsystemet

Det centrala organet för denna biotyp är brässen som tillverkar t-celler som är viktiga för vårt immunförsvar samt tillverkar eller är kopplade till andra ämnen som är involverade i regleringen av vårt immunförsvar.

Kroppsligt är denna biotyp lång (medellängd eller över) och gänglig med långa lemmar och ett långt ansikte. Har starkt immunförsvar men utvecklar lätt allergier.

Emotionellt är denna typ väldigt inkännande och kärleksfull. Kan alternera mellan stark motivation och ett tillbakadragande.

Socialt kan denna typ vara reserverad eller charmig och rolig. Är ofta spontan och impulsiv med andra.

Kognitivt har denna biotyp en kreativ intelligens med ett fokus på innovation och problemlösning. Har ofta en artistisk och musikalisk ådra. Beroende på vilken biotyp som är nummer två kan intellektet varierar från brilliant till jordnära.

Hur de hanterar stress

Vid långvarig stress uppvisar denna biotyp en svullen lymfa och/eller mjälte. Får allergiproblem av olika slag som säsongsallergi, födoämnesallergi eller allergi mot vissa kemiska substanser. Det finns risk för ett oberäkneligt beteende.

Persponer med denna biotyp kan vid långvarig stress få cykliska problem med allergier och infektioner om vartannat som slutligen leder till ett nedsatt immunförsvar som öppnar för en svårare infektion (så kallad opportunistisk infektion).

Sådant som stärker denna biotyp

Denna biotyp behöver måttligt med motion. Att röra på sig hjälper kroppen av bli av med slaggprodukter. Ett tillskott av C-vitamin, B-vitaminer, Zink, Glutation och Cystein hjälper.

Tyreoidtyp - ämnesomsättningshormon

Det centrala organet för denna biotyp är sköldskörteln som är inblandad i vår ämnesomsättning. Sköldkörteln producerar hormerna T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyrosin). T3 påverkar ämnesomsättningen på cellnivå där det bidrar till att bryta ned fett, kolhydrater och proteiner. Hormonet har också en koppling till nervsystemet.

Personer som har en dominant tyreoidtyp har en slank kropp. De har hög ämnesomsättning. När de utför något fysiskt gör de det snabbt men förlorar orken relativt snabbt.

Emotionellt sett har de en nervös läggning med en tendens mot ångest. De är väldigt sensitiva och blir lätt irriterade om de störs.

De är väldigt sociala och vill gärna dela sina idéer med andra. Kan lätt bli stressade av negativa interaktioner.

Kognitivt har denna biotyp en intelligens för det precisa. Detaljer och precision är viktigt. Grundlig i tanken och projektorienterad. Har lätt för begrepp, vetenskap och matematik. Passar i en akademisk miljö.

Hur de hanterar stress

Vid långvarig stress får denna biotyp lätt acne och hudutslag. Kan få njurproblem, ångest, neuroser, irritabilitet och överdriven petighet.

Denna biotyp har en tendens att glömma sin hälsa till förmån för mentala aktiviteter (slutföra ett projekt först, tänka på hälsan sedan). Kan driva sig själv till utmattning, viktminskning och kroniska nervbesvär.

Sådant som stärker denna biotyp

En person med en dominant tyreoidtyp behöver röra på sig för att koppla av. Djupandning kan vara ett sätt att hålla sig vid god hälsa. Det behövs ett tillskott av C-vimatin och B5 samt spårämnen.

Hypofystyp - ömhets- och uthållighetshormon

Hypofysen är ett viktigt organ som prodcerar ämnen som reglerar andra centrala körtlar. Den bakre delen av hypofysen är särskilt involverad när det gäller hypofystypen. Där produceras de hormon som gör att vi känner ömhet, upprymdhet och uthållighet. Det handlar om hormonerna vasopressin, oxytocin, acetylkolin och endorfin.

Fysiska kännetecken är att pannbenet är vidare än kindbenen. Kroppen har en tendens att samla vatten. Kan fokusera intensivt och driva kroppen till utmattning.

Känslomässigt driven. På gränsen till tvångsmässigt och oflexibelt beteende. Är i riskzonen för att utveckla beroenden.

Socialt kan denna typ vara en karismatisk ledare. Har perioder av tillbakadragande och/eller beroende. Tycker om att socialisera och få andras uppmärksamhet.

Mentalt har denna typ en kommunikativ intelligens (kallas också interpersonell intelligens). Tycker om att kommunicera idéer, ledarskap och organisation. Kan pendla mellan ett fantastiskt minne och glömska.

Hur de hanterar stress

Vid långsvarig stress kan personer som har en dominerande hypofystyp utveckla tvångsmässiga beteenden, uppvisa bipolärt beteende, utveckla olika beroenden (droger, mat, sex) samt svår ödem (svullnader).

Kan fastna i bipolära cykler av å ena sidan mani och beroenden samt å andra sidan depression och apati.

Sådant som stärker denna biotyp

Denna biotyp behöver tillskott av B-vitaminer (hela komplexet), kalium, litium och glutamin. Måttlig motion behövs för att lindra stress. Utomhusaktiviteter är bra för denna biotyp.

Pinealtyp - vakenhetshormon

Det centrala organet för denna biotyp är en liten körtel i hjärnan som heter tallkottkörteln (kallas också epifysen). Körteln reglerar graden av vakenhet. Detta görs delvis med hjälp av ljusreceptorer som sitter direkt på körteln och som påverkas trots att den sitter djupt inne i hjärnan.

De ämnen som produceras av tallkottkörteln eller i övrigt associeras med körteln är melatonin som reglerar sömnen, serotonin som reglerar hjärnan och magen, och epithalamin som påverkar den biologiska klockan och åldrandet.

Utseendemässigt har denna biotyp bredare käkben än pannben. Relativt kort till växten. Har ett ungdomligt utseende och mindre framträdande sexualdrift.

Emotionellt är denna person känslig och självmedveten. Har inte problem med årstidsbundna affektiva syndrom (som t.ex. höstdepression). Kan ha livliga drömmar.

Socialt är denna biotyp associerad med en social medvetenhet som gör att personen känner på sig vad andra behöver och känner. Empatisk. Blir lätt överväldigt i sociala sammanhang. Behöver andligt orienterade vänner.

Mentalt har denna biotyp en intuitiv intelligens. Samlar ständigt upp ny information och lär sig ofta något nytt. Associeras i vissa fall med paranormala förmågor.

Hur de hanterar stress

Vid långsvarig stress kan personer som har en dominerande tallkottkörteltyp bli emotionellt instabil, få ångest, emotionell utmattning, mardrömmar, hallucinationer, få sug efter kolhydrater (sockersug) och lågt blodsocker.

Kan uppleva sig överväldigad av andras försök till inflytande. Detta i sin tur kan leda till paranoia och felaktiga tankegångar (okritiskt tänkande). Väljer att dra sig helt undan från andra.

Sådant som stärker denna biotyp

Denna biotyp stärks av meditation och lätt motion för att återfå ett lugn. Hårdare motion behöver inte vara dåligt men är överflödigt.

De ämnen som kan behövas ett tillskott av är B-vitaminer (hela komplexet), spårämnen, GABA och glutamin.

Avslutande reflektioner

Hur ska man använda informationen om biotyper? Man kan dra nytta av att förstå vilken eller vilka biotyper som är dominanta och dra nytta av dessa i sitt liv. Man kan också stärka sina svaga hormonsystem för att klara stress eller helt enkelt lära sig att undvika stress.

Av de sju biotyperna är Gonadtyp, Tyreoidtyp och thymustyp vanligast förekommande (24-17 procent). Pinealtyp och adrenaltyp är ovanligast (4-9 procent). Hypofystypen och pancreastypen är måttligt vanligt förekommande (12-13 procent).

Kombinationen av svaga och starka hormonsystem ger också en personlig konfiguration (profil) som kan vara mer eller mindre balanserad. Det normala är att ha en dominerande biotyp och en eller två stödjande biotyper. För att uppnå en balanserad profil måste minste tre biotyper vara på näst högsta nivån eller högre (från 0-3). Det är endast 4 procent som är balanserade.

Personerna som ligger bakom forskningen menar att biotyperna påverkar fem områden varav personlighet är en av dessa fem. Det finns dock inget som tyder på att en hög eller låg nivå av en biotyp hänger samman med ett personlighetsdrag. För att ta ett exempel kan en extrovert person vara av gonadtyp eller thymustyp eller båda. Personen är fortfarande extrovert. I det första fallet är personen extrovert och gonadtyp och i det andra fallet är personen extrovert och thymustyp. De skillnader man kan uttyda har mer med kroppsform att göra än med peronlighet.

De svagheter man kan hitta i modellen är sådant som rör vårt metala liv och det kognitiva. Till att börja med använder de termen intelligens på ett sätt som inte intelligensforksare gör. Att prata om en kroppslig intelligens, en kreativ intelligens eller en kommunikativ intelligens är problematiskt eftersom det inte är vida accepterat bland forskare. Därtill uttalar Power med kollegor sig om kongitiva förmågor och tendenser som är svåra att verifiera. En ytterligare detalj som ställer till med problem är vad långvarig stress ska ställas i förhållande till: de som har en dominerande biotyp eller de som har en svag biotyp? Blir problemen värre om man har en stark eller svag biotyp? Slutligen är hela idén om att vara balanserad högst oklar. Att ha många dominerande hormonsystem, t.ex., är enligt modellen bra. Varför är det bra?

Den viktiga frågan för hela konceptets värde är hur trovärdig idén kring biotyper är. Det finns väldigt lite forskning genomförd av andra forskare än de som ligger bakom modellen. Detta är en svaghet som i sig inte behöver betyda att modellen är felaktig men det är ingen vits att lägga någon större vikt vid vad man är och inte är till den grad att man anpassar sitt liv efter denna modell. Se modellen med biotyper som en ökad förståelse för de olika hormonkörtlarna och deras betydelse för vår hälsa samt som ett inslag av underhållning.

Om du har några funderingar kring biotyper får du gärna kommentera detta nedan.

30 Jun 2020